• optimalizace daňových přiznání podnikatelů a fyzických osob (také zaměstnanecké) – DPH, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z občanskoprávních činností a jiné daně,
  •  daňové poradenství v rámci podnikatelské činnosti, včetně tzv. compliance.
  •  transakční poradenství, včetně restrukturalizace podnikatelské činnosti a vytváření smluv, smluvních vzorů a určování produktů,
  •  finanční optimalizace v rámci kapitálových skupin,
  •  poradenství v rámci výběru nejlepšího daňového modelu pro vedení podnikatelské činnosti v Polsku,
  •  mezinárodní daňové plánování, s přihlédnutím k tzv. CFC pravidlům,
  •  finanční a daňová analýza – prezentace doporučení vždy následuje po provedení analýzy finančních dopadů možných opcí, také z hlediska budoucích peněžních toků,
  •  poradenství v oblasti převodních cen,
  •  daňová školení,
  • tvorba daňových procedur a řádů,