Sławomir Mistewicz

P1060731

Vedoucí partner
email: slawomir.mistewicz@kancelariagmw.pl

Absolvent Fakulty práva a administrace Varšavské univerzity, právník.

Profesní život zasvětil tvorbě a vedení firem v různých oborech, především jako manažer ve firmách, které organizoval a na nichž se podílel.

V rámci své mnoholeté praxe pracoval pro obchodní firmy a uváděl je na trh.

Založil mimo jiné společnost Ars. Antiqua jako spolumajitel, nakladatelství Spectrum jako nakladatel.

Byl ředitelem jedné ze společnosti v rámci skupiny PWN.

Jako podílník organizoval a vedl marketing společnosti Computer Group. Aktuálně je společníkem a vedoucím parterem v Právní kanceláři Zofia Krakowian Witkowska a spol., komanditní společnost  a v Kanceláři hospodářského práva Witkowska&Partnerzy.

Zofia Krakowian-Witkowska

DSC_0996

právní poradkyně, partner
email: zofia.witkowska@kancelariagmw.pl

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Členka Obvodní komory právních poradců ve Varšavě.

Má mnoholeté zkušenosti v oblasti spolupráce s bankami,

Specializuje se na proces vindikace pohledávek, včetně předsoudního a soudního vymáhání a exekučního řízení,

Zabývá se komplexními službami pro hospodářské subjekty, včetně poradenství a podpory osob zahajujících podnikatelskou činnost v Polsku, a také otázkami spjatými s běžnou činností – vyjednávání a uzavírání smluv, nábor zaměstnanců

Ewa Bartnik

DSC_0989

právní poradkyně, partner
email: ewa.bartnik@kancelariagmw.pl

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu. Absolvovala také doplňkové studium v oblasti autorských práv a ochrany duševního vlastnictví. Členka Obvodní komory právních poradců ve Varšavě

Má mnoholetou zkušenost v oblasti ochrany spotřebitelských práv a ochrany hospodářské soutěže, kterou získala během práce v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na pozici právní poradkyně,

V Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů vedla mnohé protimonopolní věci a věci z oblasti ochrany spotřebitelských práv,

Specializuje se na široce pojaté protimonopolní právo, nekalou soutěž, nekalé obchodní praktiky a spotřebitelské právo.

Zkušená procesní zplnomocněnkyně v řízeních u Soudu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů a u jiných obecných a správních soudů.

Kancelář spolupracuje s právními poradci a advokáty, kteří se specializují na různé oblasti práva a doplňují vědomosti a zkušenosti partnerů.