• prověřování dlužníka s ohledem na možnost vymáhat pohledávky,
  • vedení jednání na etapě předsoudního řízení se Zákazníkovými dlužníky a kontrahenty za účelem smířlivého dosažení úhrady dluhu nebo vyřešení konfliktu,
  • podávání obžalob a vedení soudních řízení, také v netypických případech, jako u arbitrážních soudů, u Soudu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů nebo u e-soudů,
  • podávání stížnosti a vedení věcí u správních soudů,
  • vedení exekučních řízení,
  • uplatňování dodatečných metod nátlaku na dlužníka.