• příprava a kontrola vzorů smluv (řády, smlouvy) používaných podnikateli ve vztazích se spotřebiteli, a to s ohledem na výskyt nepovolených smluvních ustanovení,
  • poradenství v oblasti spotřebitelského práva, zejména spotřebitelského úvěru, s ohledem na soulad zahajovaných činností se spotřebitelským právem a judikaturou Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
  • zastoupení v řízeních u Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů a u Soudu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů.