• analýza předsevzetí zamýšleného Zákazníkem z hlediska výběru optimální formy jeho realizace, po právní a zejména daňové stránce,
  •  příprava scénáře úkonů nutných pro zahájení činnosti, včetně nákladů, které jsou s tím spojené,
  •  příprava veškeré nutné dokumentace, jako jsou smlouvy, usnesení příslušných orgánů společnosti, žádosti pro úřady, zejména pro Předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské  soutěže a spotřebitelů a o souhlas k provedení koncentrace,
  •  realizace naplánovaných aktivit.