• vedení běžného a právního účetnictví pro podnikatele,
  • výběr nejlepšího modelu podnikání z právního, daňového a účetního hlediska,
  • asistence a reprezentace Zákazníka v úřadech při zahajování podnikatelské činnosti a na jejích dalších etapách,
  • právní, daňová a účetní podpora v transformaci či převzetí jiných podniků,
  • pomoc v kontaktech s pracovníky, příprava nutných dokumentů, řádů spojených se zaměstnáváním pracovníků.