• analýza cílů zahájení podnikání s ohledem na výběr optimálního modelu jejího vedení (společnost, samostatná výdělečná činnost). Naše poradenství obsahuje také právní a daňové otázky,
  • komplexní činnost ve prospěch Zákazníka pro zahájení podnikatelské činnosti, a to formou registrace podnikatelské činnosti, zřízení nebo nákupu nové společnosti. Pomáháme našim zákazníkům během celého procesu, a to ve formě přípravy vhodné dokumentace (vnitřní – smlouvy společností, statuty, řády, nebo vnější – veškeré žádosti pro úřady a soudy), nalezení sídla nového subjektu, zastoupení v řízeních u registračních soudů a orgánů.
  • poradenství v oblasti nejvýhodnější pro Zákazníka formy zrušení podnikatelské činnosti, např. likvidace, úpadek, výmaz z obchodního rejstříku bez likvidace. Výběr vhodné formy je klíčový pro vyhnutí se zbytečným nákladům, eliminaci nebo omezení rizika zodpovědnosti vůči věřitelům po zrušení podnikatelské činnosti a vyhnutí se trestné zodpovědnosti.
  • komplexní činnosti zaměřené na funkční a nenákladné zrušení podnikatelské činnosti.